Powitanie

Kryteria do zameldowania w „LüstringerBergschule”

 

Żeby zameldować Dziecko w naszej szkole, należy przestrzegać następujących kroków.

 

Szkoła Podstawowa Państwa dziecka zgłosi dziecko, aby stwierdzić czy dziecko potrzebuje specjalnego douczania („FeststellungeinessonderpädagogischenFörderbedarfs”)

 

Dziecko zostanie następnie badane przez pracownika szkoły w zakresie języka, percepcji i umiejętności motorycznych.

 

Potem zostanie napisana ekspertyza („Fördergutachten”), w której ewentualnie zostanie stwierdzona potrzeba specjalnego douczania („sonderpädagogischerFörderbedarf”).

 

Następnie odbędzie się tak zwana Komisja orzekająca („Förderkomission”)w której państwo jako rodzic, nauczyciel naszej szkoły, dyrektor szkoły podstawowej i nauczyciel szkoły podstawowej, uczestniczą.

 

W tej Komisji orzekającej („Förderkomission”) zostanie stwierdzone jaka szkoła jest najlepsza dla państwa dziecka.

 

Ta ekspertyza („Fördergutachten”)  zostanie wysłana do „Landesschulbehörde”, która zdecyduje o przyznaniu specjalnego douczania („Förderbedarf”).

 

 

Potem otrzymacie państwo pismo, w którym jest napisane ze państwo musicie zameldować dziecko do szkoły państwa wyboru.

 

Tym pismem możecie państwo zameldować swoje dziecko w naszej szkole.