"Lüstringer Bergschule" Okulana Kayıt Kriterleri

Çocuğunuzun okulumuza kaydetirebilmeniz için aşağıdaki adımlar göz önünde tutulmalıdır: Yetkili ilkokul tarafından çocugunuz hakkında Özel Eğitim Destek Ihtiyacı acıklanmalıdır.


Bunun üzerine Çocuğunuz okulumuzdaki bir eğitim görevlisi tarafından Dil, Algılama ve Hareket alanlarında kontrol edilecektir.


Özel eğitim destek ihtiyacı tespit edilirse rapor yazılacaktır.


Içinde Siz Aile olarak, Destek okul Öğretmeni, yetkili ilkokul Müdürü ve Ilkokul  Öğretmenin katıldığı bir Komisyon kurulur.


Bu Komisyonda mümkün olan en iyi destek yeri üzerine tavsiyelerde bulunulur.


Destek Raporu, karar verecek olan Milli Okul yönetimine yollanır.


Içinde çeşitli okuların tavsiye edildiyi bir mektup aldıktan sonra, Çocuğunuzu içinden bir okulu seçip kayıt etirebilirsiniz.


Bu yazıyla bizim Oklulumuza Çocuğunuzu kayıt etirebilirsiniz.