Chào mừng bạn!

Diều kiện để đăng ký vào Trường Lüstringer Bergschule

Dể có thể làm thủ tục đăng ký cho con vào trường này, ông bà cần thực hiện những việc sau:
 

Qua trường tiểu học của bé để xin giấy xác nhận. Với giấy này bé sẽ được xem xét theo chương trình hỗ trợ đặc biệt "Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs".

Sau đó, một người phụ trách của trường sẽ kiểm tra vận động, phản xạ và giọng nói của bé.

Nếu việc kiểm tra cho thấy bé cần theo chương trình Förderbedarf thì bé sẽ được mời tư vấn thêm để có thể chọn được chương trình học tốt nhất.

Sau khi kiểm tra, bản thẩm định năng lực của bé sẽ được gửi đến Landesschulbehörde và cơ quan này sẽ quyết định chương trình học cho bé.

Landesschulbehörde sẽ gửi giấy tờ tới nhà ông bà và ông bà có thể cầm giấy này nộp vào trường mà ông bà đã chọn cho bé, cũng như vào trường của chúng tôi.